Uloguj se    Kreiraj nalog

PROFESOR MILOJEVIĆ, VIŠEGRADSKA 29, BEOGRAD | +381692003373 | OFFICE@PROFESSORMILOJEVIC.COM

Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Vaša korpa
broj artikala: 0, cena: 0.00
+381692009497 office@professormilojevic.com
Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care

HPV

 

EPIDEMIOLOGIJA INFEKCIJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM

 

 

Infekcije izazvane humanim papiloma virusom (HPV) smatraju se najrasprostranjenijim u svetu. Procenjuje se da je oko 80% seksualno aktivne populacije zaraženo nekom vrstom ovog virusa. HPV se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i sluzokožom, najčešće tokom seksualnog odnosa.

 

Postoji preko 130 tipova HPV, koji mogu uzrokovati infekcije, pre svega genitalnih organa kod ljudi. HPV su vrlo infektivni, a neki od njih mogu uzrokovati rak grlića materice, anusa, vagine, vulve, penisa, korena jezika, krajnika i usno-ždrelnog dela usta.

 

Tipovi 6 i 11 HPV imaju mali onkogeni potencijal i najčešće rezultiraju nastankom kondiloma, dok su tipovi 16 i 18 visokorizični HPV koji su odgovorni za većinu intraepitelnih, prekanceroznih ranica. Pored HPV infekcije, u malignoj transformaciji tkiva često učestvuju i kofaktori, kao što je upotreba duvana, ultraljubičasto zračenje, trudnoća, slab imunitet i drugi onkogeni.

 

Najučestalije HPV infekcije u Evropi izazvane su tipovima 16, 42, 58, 31 i 18 HPV. Procenjuje se da je prevalencija HPV infekcije među ženama sa urednim citološkim nalazom u Evropi 8,1%, dok je Istočnoj Evropi ona 14,2%. Ne raspolažemo pouzdanim podacima o rasprostanjenosti HPV infekcije u Srbiji. Dugogodišnje istraživanje (2000-2012) u Južnobačkom okrugu evidentiralo je 59,8% žena sa HPV infekcijom u reproduktivnom periodu. Najučestaliji onkogeni tipovi HPV u ovoj populaciji su bili 16 (27,1%), 31 (23,7%), 18 (11,3%), 51 (10,6%), 58 (7,9%) i 52 (7,2%). Slične procene govore da u Hrvatskoj približno 60% žena do svoje 50 godine biva zaraženo HPV.

 

 

RAK GRLIĆA MATERICE

 

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da ljudski papiloma virus drugi vodeći uzrok smrtnosti od raka kod žena. U Evropi se godišnje registruje približno 67.000  novih slučajeva i 28.000 umrlih žena od malignih tumora grlića materice, što ovu lokalizaciju raka svrstava na peto mesto u obolevanju i umiranju od vodećih malignih tumora kod žena.

 

Prema podacima Registra za rak, tokom 2012. godine u našoj zemlji registrovano je 1267 novoobolelih i 466 umrlih žena od raka grlića materice. Prema istom izvoru, nakon raka dojke, kolona i rektuma, karcinom grlića materice bio je treći (8,0%) vodeći uzrok obolevanja, i posle raka dojke, pluća, kolona i rektuma i pankreasa, peti (5,1%) najčešći uzrok smrti od malignih tumora kod žena. U periodu od 1999 do 2014. godine u centralnoj Srbiji prosečna stopa incidencije od raka grlića materice iznosila je 35,4 na 100.000 žena, dok je stopa smrtnosti od ove maligne lokalizacije bila 12,8 na 100.000. U istom periodu, uz izvesne varijacije, u centralnoj Srbiji evidentiran je pad stopa incidencije od cervikalnog raka za 12,8%, dok su stope mortaliteta zadržale približno iste vrednosti.

 

U odnosu na prosečne standardizovane stope incidencije (11,2 na 100.000) i mortaliteta (3,8 na 100.000) od raka grlića materice u Evropi, stope novoobolelih i umrlih od ove maligne lokalizacije u Srbiji bile su među najvišim u Evropi.

 

 

KARCINOM VULVE

 

Od karcinoma vulve u Srbiji su tokom 2012. godine obolele 124 žene, dok je umrlo 75 građanki. Standardizovana stopa incidencije iznosila je 1,3 na 100.000, a mortaliteta 0,7 na 100.000 žena. Stope incidencije i mortaliteta od navedene maligne lokalizacije evidentirale su porast u periodu od 1999 do 2014. godine u centralnoj Srbiji.

 

 

KARCINOM VAGINE

 

U Srbiji je tokom 2012. godine od karcinoma vagine obolelo 35 i umrlo 16 žena. U periodu 1999-2014. godine, prosečna stopa incidencije u centralnoj Srbiji bila je 0,9 na 100.000, a mortaliteta 0,4 na 100.000 žena. U pomenutom periodu došlo je do pada stopa incidencije i porasta stopa mortaliteta.

 

 

KARCINOM ANUSA

 

U 88% slučajeva analnog raka prisutna je i HPV infekcija. U našoj zemlji u 2012. godini ukupno je evidentirano 56 novoobolelih i 29 umrlih osoba sa dijagnozom raka anusa. Standardizovana stopa incidencije iznosila je 0,4 na 100.000, a mortaliteta 0,2 na 100.000 stanovnika. U odnosu na žene, naši muškarci su za trećinu češće obolevali od ovog raka. U centralnoj Srbiji u periodu 1999-2014. godine, prosečna stopa incidencije od raka anusa iznosila je 0,6 na 100.000, dok je prosečna stopa mortaliteta bila 0,2 na 100.000 stanovnika. U navedenom periodu uočen je porast stopa incidencije i mortaliteta od ove maligne lokalizacije.

 

 

KARCINOM PENISA

 

Skoro 30 tipova HPV može voditi karcinomu anusa i penisa kod muškarca. U Srbiji je u 2012. godini registrovano 67 novoobolelih i 25 umrlih od raka penisa, dok je standardizovana stopa incidencije bila 1,0 na 100.000 i mortaliteta 0,3 na 100.000. Od 1999 do 2014. godine uočen je porast stopa incidencije i mortaliteta od ovog raka u  centralnoj Srbiji.

 

 

OSTALE LOKALIZACIJE RAKA

 

Od ostalih, ne anogenitalnih lokalizacija raka, HPV infekcija je često udružena sa malignim tumorima na korenu jezika, krajniku i usnoždrelnom delu usta. U Srbiji je u 2012. godini od ovih karcinoma registrovano ukupno 158 novoobolelih i 93 umrlih osoba.

 

Navedene godine, u Srbiji je od karcinoma korena jezika je obolelo 46 i umrlo 38 osoba, od karcinoma krajnika registrovano je 54 novoobolelih i 30 umrlih osoba, dok je od karcinoma usno-ždrelnog dela usta ukupno evidentirano 58 obolelih i 25 umrlih osoba. U periodu od 1999 do 2014. godine, stope incidencije i mortaliteta od pomenute tri lokalizacije raka u centralnoj Srbiji beleže pad.

 

 

KONDILOMI

 

Kondilomi su visoko zarazna polno prenosiva bolest. Više od 30 tipova HPV uzrukuju pojavu genitalnih i analnih bradavica. Procenjuje se da 1% seksualno aktivnog stanovništva između 15 i 59 godina jednom u toku života dobije genitalne kondilome. Genitalni kondilomi najčešće su uzrokovani tipovima 6 i 11 HPV. Zbog dugotrajnog lečenja i sklonosti recidivima, značajno narušavaju kvalitet života.

 

 

TERAPIJA KONDILOMA

 

U okviru renomiranih internacionalnih institucija preporučuju se različite invazivne I manje agresivne hirurške procedure, aktuelno dostupne I kod nas. Pomenućemo neke od njih: klasična hirurška ekscizija/ablacija, kiretaža, kriohirurgija (modifikovana Mohsova tehnika), CO2-laser, kao I izvesno najmanje invazivna I najmanje lokalno imunokompromitujuća metoda -radiofrkventna ablacija intenzivnih I ekstenzivnih kondilomatoznih lezija, kao I  neablativna vaporizacija pojedinačnih i/ili malobrojnih kondiloma. Od značaja je I hemijska koagulacija kodiloma alfa di- I trihalogensupstituisanim kiselinama, kao I visokim koncentracijama beta hidroksisupstituisanih kiselina. Moguće je primeniti I lekove I terapijske procedure sa imunomudaltornim dejstvom (imikvimod, interferon alfa, 5-ALA+lokalna fototerapija), kao I lekove sa antiproliferativnim dejstvom (podofilotoksin I derivati, ređe 5-FU) u odabranoj kategoriji obolelih.

 

Optimalne rezultate moguće je postići jedino individualno prilagođenim terapijskim pristupom u odnosu na pol I uzrast pojedinca, kao I na broj, veličinu I lokalizaciju promena; ponekad i kombinacijom više preporučenih tehnika.

 

Od odlučujućeg je značaja praćenje pacijenata, pogotovo onih sa anogenitalnim kondilomima izazvanim humanim papiloma virusima sa visokim onkogenim potencijalom!

 

Važno je napomenuti da nijedna od preporučenih metoda ne dovodi do eradikacije HPV virusa u zahvaćenoj regiji! Bez obzira na primenjenu terapijsku proceduru, neophodno je praćenje I terapija klinički vidljivih kondiloma. Metode vizualizacije klinički inaparentne HPV infekcije sirćetnom kiselinom ili toluidin plavim neretko daju lažno negativne rezultate.

 

 

Mr sc. dr Dragan MILJUŠ

@professormilojevic

Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Top