Uloguj se    Kreiraj nalog

PROFESOR MILOJEVIĆ, VIŠEGRADSKA 29, BEOGRAD | +381692003373 | OFFICE@PROFESSORMILOJEVIC.COM

Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Vaša korpa
broj artikala: 0, cena: 0.00
+381692009497 office@professormilojevic.com
Professor Milojevic - Clinical Skin Care Professor Milojevic - Clinical Skin Care

Rosacea

Rosacea je relativno česta dermatoza I karkakteriše se najpre pojavom naleta crvenila u središnjem delu lica,a ponekad i u predelu dekoltea; kasnije tokom evolucije dermatoze nastaje perzistentni pseudoeritem u ovoj regiji zbog dilatacije postkapilarnih venula, a mogu se javiti i nefolikularne papulopustule po čemu se ovo oboljenje bitno razlikuje od akni.

 

Rozacea se javlja u bilo kom životnom dobu, češće kod osoba ženskog pola starijih od 30 godina i u nordijskoj populaciji. U populacijonim studijama nije utvrđena statistički signifikantno veća prevalenca ove dermatoze u odnosu na tip kože.

 

Etiopatogeneza rozacee je kompleksna. Genetski faktor igra ulogu kod oko jedne trećine obolelih.Kod većeg broja obolelih u ličnoj ili porodičnoj anamnezi pominje se i migrena, odnosno digestivne tegobe. Prema nekim farmakološkim studijama za pojavu naleta eritema, koji je i ključni momenat u nastanku dermatoze razmatran je deficit imidazolinskih receptora u hipotalamusu i relativno devijantan put centralne vene lica koja je odgovorna za drenažu krvi iz područja središnjeg masiva lica.

 

Pod dejstvom faktora spoljašnje sredine kod predisponiranih osoba dolazi najpre do naleta crvenila („flushing“) posle ulaska u pregrejanu prostoriju ili nakon konzumacije alkohola, ljutih začina ili veoma tople hrane, kao i nakon fotoekspozicije (posebno noksogenu ulogu imaju UVB zraci šireg spektra-u proleće). Radi se o deklanšatnim, ali ne i etiopatogenetskim faktorima sensu stricto.

 

Neretko se mogu javiti i komplikacije na očima u prednjem segmentu (Rosacea keratitis); reč je o ozbiljnom oboljenju koje se relativno brzo i efikasno leči u konsultaciji sa oftalmologom. Nelečen keratitis se može završiti slepilom.

 

Rhinophyma (gomoljast nos) može se javiti kao posledica netretirane rozacee, ali i izolovano; reč je o glandularnoj hiperpaziji koja se može tretirati kriohirurgijom, elktrohirurgijom i drugim invazivnim metodama.

 

Edematozna rozacea se retko javlja. Od samog početka javlja se maksimalan edem u središnjem delu lica, sa manje ili više vidljivim kapilarima. Delotvorna je sistemska terapija izotretinoinom.

 

U diferencijalnoj dijagnozi rozacee često se razmtra i superficijalni kutani lupus-fotosenzitivna dermatoza koja se za razliku od rozacee javlja i u fotoneeksponiranim regijama (iza uha, kapilicijum sa ožiljačnom alopecijom...).

 

Terapijske mogućnosti:  Obzirom na činjenicu da do perzistentne dilatacije kapilara-postkapilarnih venula dolazi zbog ponavljanih ataka crvenila, teorijski ali nažalost ne i u praksi u uslovima života „pod staklenim zvonom“ došlo bi do potpune regresije kožnih promena u uokviru rozacee ; ovo bi podrazumevalo život u stabilnim i umerenim temperaturnim (klimatskim) okvirima bez oscilacija, potpuno odsustvo fotoekspozicije kao i nekonzumiranje alkohola odnosno začinjene I pretople hrane.

 

U prevenciji naleta crevenila sa uspehom se primenjuje terapija derivatima imidazolina peroralno (klonidin, rilmenidin); uz adekvatno I individualno adaptirano doziranje ovi preparati mogu se primenjivati veoma dugo, praktično bez neželjenih dejstava. Oralna primena imidazoliskih derivata naročto se preporčuje tokom grejne sezone, odnosno kada su lokalne temperaturne varijacije u predelu kože lica velike.

 

Nalete crvenila je moguće prevenirati I maksimalnim izbegavanjem deklanširajućih faktora spoljašnje sredine-higijensko-dijetetskim režimom itd.

 

Od nedavno na tržištu postoje i preparati imidazolina za lokalnu primenu (brominidin), ali za sada se pokazalo da njihova lokalna podnošljivost nije adekvatna.

 

Makimalna fotoprotekcija koja podrazumeva nošenje kapa, naočara uz primenu fotoprotektivnih kremova sa visokim hemijskim faktorom I mineralnom komponentom (titan dioksid, cink oksid) više puta u toku dana (SPF 50+, UVA/UVB-IR) je veoma korisna, kao i primena odgovarjućih kozmetskih tečnih pudera (fluid make up) koji osim što pokrivaju promene, zbog “lebdenja” čestica pudera u suspenziji deluju i dekongestivno.

 

U opštoj terapiji papulopustulozne rozacee preporučuje se i primena antibiotika-u Evropi azitromicin intermitentno, dok se u SAD doksiciklin i minociklin češće propisuju; izgleda da tetraciklini mnogo češće dovode do neželjenih dejstava posle duže primene. Može se primeniti i metronidazol, ali se pokazalo da optimalno formulisan metronidazol u adekvatnoj koncentraciji u obliku krema daje istovetne terapijske rezultate kao i oralno primenjen.

 

Preparatima za zaštitu od sunca mogu se dodati i različiti biljni ekstrakti koji izuzetno povoljno deluju na  drenažu postkapilarnih venula.

 

Primena kortikosteroida je apsolutno kontraindikovana! Posle relativno dugotrajne terapije steroid zavisnih dermatoza u središnjem delu lica se mogu javiti promene koje podećaju na rozaceu (Rosacea-like dermatitis, steroidni dermatitis). Pod terapijom ali i bez terapije uz potpunu apstinenciju od steroidnih masti posle inicijalnog pogoršanja, do potpune sanacije promena bez sekvela dolazi nakon perioda od oko 2 meseca.

 

Zbog smanjene kapilarne drenaže koža u predelu rozacee je vrlo osetljiva pa je neophodno preparate za lokalnu primenu (lekove i dekorativnu kozmetiku) poželjno testirati nekoliko dana pre uvođenja u terapiju-negu ili dekorativu.

 

Monoterapija različitim alternativnim procedurama proučavana je u velikim epidemiološkim studijama u kojima njihova efikasnost nije dokazana.

@professormilojevic

Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Professor Milojevic - Clinical Skin Care
Top